Тэнгэр газрын заагт /Дууссан/

Тэнгэр газрын заагт /Fantaisie Maximale/

Үймээн самуунтай орчлон ертөнцөд Бурхан Чөтгөртэй хийх дайн олон сая жил үргэлжилнэ. Дайны фронт Завсрын ертөнцөд Тэнгэрийн сургуульд элсэн орсон Баяр хүүгийн адал явдлууд хэрхэн өрнөх бол?

Зохиогч . Д. Цэлмэг

Хянагч . Халиука

Бүлэг 1       Бүлэг 2       Бүлэг 3       Бүлэг 4       Бүлэг 5

Бүлэг 6       Бүлэг 7      Бүлэг 8       Бүлэг 9       Бүлэг 10

Бүлэг 11     Бүлэг 12     Бүлэг 13     Бүлэг 14      Бүлэг 15

Бүлэг 16     Бүлэг 17     Бүлэг 18     Бүлэг 19     Бүлэг 20

https://embed.wattpad.com/story/143925025

Advertisements