Чөтгөр бурхдын домгууд

300 (1)

Tales of Demons&Gods эсвэл 妖神记, Чөтгөр бурхдын домгууд aka Yao Shen Ji.

Орчуулагч : Charlotte, Д. Цэлмэг

Англи хэлээр : Wuxiaworld


Үйл явдлын хураангуй:

Гэгээнтэн хаанд алуулсан Не Ли хоёр дахь амьдралыг авна. Хамгийн эрхэм хотоо, хайртай хүмүүсээ аврах боломж энэ амьдралд нь ирнэ. Тийм учир тэрээр Гэгээнтэн Хаантай энэ удаад дахин тулалдан өшөөгөө авах ёстой. Өнгөрсөн амьдралдаа хуримтлуулсан асар уудам мэдлэгээрээ тэрээр бүх амьдралаа шинээр эхлэнэ. Не Ли хэдийгээр сул дорой эхэлж байгаа ч одоо гарцаагүйгээр хамгийн хүчтэй болохын төлөө чармайна.

Хамгийн шилдэг хөгжүүлэх аргаар өөрийгөө хөгжүүлж, хамгийн хүчирхэг буг чөтгөрийн сүнснүүдийг авч тулааны урлагын хамгийн дээд оройд хүрэх учиртай. Өнгөрсөн амьдралынхаа харамсмаар зүйлсээ энэ амьдралдаа залруулах ёстой.

“Нэгэнт энэ амьдралдаа би эргэн ирсэн учир би Бурхдын хаан болж бүхнийг эзэгнэх ёстой. Бүх зүйлс миний хөл дор сөгдөг!“

Хуваарь : Чөтгөр бурхдын домгууд долоо хоногт 3 үнэгүй хэсэгтэй.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэг 1 – 25

Хэсэг 1   Хэсэг 2   Хэсэг 3   Хэсэг 4   Хэсэг 5

Хэсэг 6   Хэсэг 7   Хэсэг 8   Хэсэг 9   Хэсэг 10

Хэсэг 11   Хэсэг 12   Хэсэг 13   Хэсэг 14   Хэсэг 15

Хэсэг 16   Хэсэг 17   Хэсэг 18   Хэсэг 19   Хэсэг 20

Хэсэг 21   Хэсэг 22   Хэсэг 23   Хэсэг 24   Хэсэг 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэг 26 – 50

Хэсэг 26       Хэсэг 27       Хэсэг 28      Хэсэг 29       Хэсэг 30

Хэсэг 31       Хэсэг 32       Хэсэг 33       Хэсэг 34       Хэсэг 35

Хэсэг 36       Хэсэг 37       Хэсэг 38       Хэсэг 39       Хэсэг 40

Хэсэг 41       Хэсэг 42       Хэсэг 43       Хэсэг 44       Хэсэг 45

Хэсэг 46       Хэсэг 47       Хэсэг 48       Хэсэг 49       Хэсэг 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэг 51 – 75

Хэсэг 51       Хэсэг 52       Хэсэг 53      Хэсэг 54       Хэсэг 55

Хэсэг 56       Хэсэг 57       Хэсэг 58       Хэсэг 59       Хэсэг 60

Хэсэг 61       Хэсэг 62       Хэсэг 63       Хэсэг 64       Хэсэг 65

Хэсэг 66       Хэсэг 67       Хэсэг 68       Хэсэг 69       Хэсэг 70

Хэсэг 71       Хэсэг 72       Хэсэг 73       Хэсэг 74       Хэсэг 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэг 76 – 100

Хэсэг 76       Хэсэг 77       Хэсэг 78      Хэсэг 79       Хэсэг 80

Хэсэг 81       Хэсэг 82       Хэсэг 83       Хэсэг 84       Хэсэг 85

Хэсэг 86       Хэсэг 87       Хэсэг 88       Хэсэг 89       Хэсэг 90

Хэсэг 91       Хэсэг 92       Хэсэг 93       Хэсэг 94       Хэсэг 95

Хэсэг 96       Хэсэг 97       Хэсэг 98       Хэсэг 99       Хэсэг 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэсэг 100 – 125

Хэсэг 101       Хэсэг 102       Хэсэг 103      Хэсэг 104       Хэсэг 105

Хэсэг 106       Хэсэг 107      Хэсэг 108       Хэсэг 109       Хэсэг 110

Хэсэг 111       Хэсэг 112       Хэсэг 113       Хэсэг 114       Хэсэг 115

Хэсэг 116       Хэсэг 117       Хэсэг 118       Хэсэг 119       Хэсэг 120

Хэсэг 121       Хэсэг 122       Хэсэг 123       Хэсэг 124       Хэсэг 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Хэсэг 126 – 150 

Хэсэг 126       Хэсэг 127      Хэсэг 128       Хэсэг 129       Хэсэг 130

Хэсэг 131       Хэсэг 132      Хэсэг 133       Хэсэг 134       Хэсэг 135

Хэсэг 136       Хэсэг 137      Хэсэг 138       Хэсэг 139       Хэсэг 140

Хэсэг 141       Хэсэг 142      Хэсэг 143       Хэсэг 144       Хэсэг 145

Хэсэг 146       Хэсэг 147      Хэсэг 148       Хэсэг 149      Хэсэг 150

 

Хэсэг 151    Хэсэг 152      Хэсэг 153       Хэсэг 154     Хэсэг 155

Хэсэг 156     Хэсэг 157     Хэсэг 158       Хэсэг 159     Хэсэг 160

Хэсэг 161    Хэсэг 162    Хэсэг 163        Хэсэг 164      Хэсэг 165

Хэсэг 166     Хэсэг 167    Хэсэг 168       Хэсэг 169       Хэсэг 170 

Хэсэг 171     Хэсэг 172        Хэсэг 173     Хэсэг 174      Хэсэг 165

 

Сурталчилгаа