Чөтгөр бурхдын домгууд

300 (1)

Tales of Demons&Gods эсвэл 妖神记, Чөтгөр бурхдын домгууд aka Yao Shen Ji.

Орчуулагч : Charlotte, Д. Цэлмэг

Англи хэлээр : Wuxiaworld


Үйл явдлын хураангуй:

Гэгээнтэн хаанд алуулсан Не Ли хоёр дахь амьдралыг авна. Хамгийн эрхэм хотоо, хайртай хүмүүсээ аврах боломж энэ амьдралд нь ирнэ. Тийм учир тэрээр Гэгээнтэн Хаантай энэ удаад дахин тулалдан өшөөгөө авах ёстой. Өнгөрсөн амьдралдаа хуримтлуулсан асар уудам мэдлэгээрээ тэрээр бүх амьдралаа шинээр эхлэнэ. Не Ли хэдийгээр сул дорой эхэлж байгаа ч одоо гарцаагүйгээр хамгийн хүчтэй болохын төлөө чармайна.

Хамгийн шилдэг хөгжүүлэх аргаар өөрийгөө хөгжүүлж, хамгийн хүчирхэг буг чөтгөрийн сүнснүүдийг авч тулааны урлагын хамгийн дээд оройд хүрэх учиртай. Өнгөрсөн амьдралынхаа харамсмаар зүйлсээ энэ амьдралдаа залруулах ёстой.

“Нэгэнт энэ амьдралдаа би эргэн ирсэн учир би Бурхдын хаан болж бүхнийг эзэгнэх ёстой. Бүх зүйлс миний хөл дор сөгдөг!“

 

Хэсэг 1 – 25

Хэсэг 1   Хэсэг 2   Хэсэг 3   Хэсэг 4   Хэсэг 5

Хэсэг 6   Хэсэг 7   Хэсэг 8   Хэсэг 9   Хэсэг 10

Хэсэг 11   Хэсэг 12   Хэсэг 13   Хэсэг 14   Хэсэг 15

Хэсэг 16   Хэсэг 17   Хэсэг 18   Хэсэг 19   Хэсэг 20

Хэсэг 21   Хэсэг 22   Хэсэг 23   Хэсэг 24   Хэсэг 25


 

Хэсэг 26 – 50

Хэсэг 26       Хэсэг 27       Хэсэг 28      Хэсэг 29       Хэсэг 30

Хэсэг 31       Хэсэг 32       Хэсэг 33       Хэсэг 34       Хэсэг 35

Хэсэг 36       Хэсэг 37       Хэсэг 38       Хэсэг 39       Хэсэг 40

Хэсэг 41       Хэсэг 42       Хэсэг 43       Хэсэг 44       Хэсэг 45

Хэсэг 46       Хэсэг 47       Хэсэг 48       Хэсэг 49       Хэсэг 50


 

Хэсэг 51 – 75

Хэсэг 51       Хэсэг 52       Хэсэг 53      Хэсэг 54       Хэсэг 55

Хэсэг 56       Хэсэг 57       Хэсэг 58       Хэсэг 59       Хэсэг 60

Хэсэг 61       Хэсэг 62       Хэсэг 63       Хэсэг 64       Хэсэг 65

Хэсэг 66       Хэсэг 67       Хэсэг 68       Хэсэг 69       Хэсэг 70

Хэсэг 71       Хэсэг 72       Хэсэг 73       Хэсэг 74       Хэсэг 75


 

Хэсэг 76 – 100

Хэсэг 76       Хэсэг 77       Хэсэг 78      Хэсэг 79       Хэсэг 80

Хэсэг 81       Хэсэг 82       Хэсэг 83       Хэсэг 84       Хэсэг 85

Хэсэг 86       Хэсэг 87       Хэсэг 88       Хэсэг 89       Хэсэг 90

Хэсэг 91       Хэсэг 92       Хэсэг 93       Хэсэг 94       Хэсэг 95

Хэсэг 96       Хэсэг 97       Хэсэг 98       Хэсэг 99       Хэсэг 100


 

Хэсэг 100 – 125

Хэсэг 101       Хэсэг 102       Хэсэг 103      Хэсэг 104       Хэсэг 105

Хэсэг 106       Хэсэг 107      Хэсэг 108       Хэсэг 109       Хэсэг 110

Хэсэг 111       Хэсэг 112       Хэсэг 113       Хэсэг 114       Хэсэг 115

Хэсэг 116       Хэсэг 117       Хэсэг 118       Хэсэг 119       Хэсэг 120

Хэсэг 121       Хэсэг 122       Хэсэг 123       Хэсэг 124       Хэсэг 125


Хэсэг 126 – 200 

Хэсэг 126       Хэсэг 127      Хэсэг 128       Хэсэг 129       Хэсэг 130

Хэсэг 131       Хэсэг 132      Хэсэг 133       Хэсэг 134       Хэсэг 135

Хэсэг 136       Хэсэг 137      Хэсэг 138       Хэсэг 139       Хэсэг 140

Хэсэг 141       Хэсэг 142      Хэсэг 143       Хэсэг 144       Хэсэг 145

Хэсэг 146       Хэсэг 147      Хэсэг 148       Хэсэг 149       Хэсэг 150

Хэсэг 151       Хэсэг 152      Хэсэг 153       Хэсэг 154       Хэсэг 155

Хэсэг 156       Хэсэг 157      Хэсэг 158        Хэсэг 159      Хэсэг 160

Хэсэг 161       Хэсэг 162      Хэсэг 163        Хэсэг 164      Хэсэг 165

Хэсэг 166       Хэсэг 167      Хэсэг 168        Хэсэг 169      Хэсэг 170 

Хэсэг 171       Хэсэг 172      Хэсэг 173        Хэсэг 174      Хэсэг 175

Хэсэг 176       Хэсэг 177      Хэсэг 178        Хэсэг 179      Хэсэг 180

Хэсэг 181      Хэсэг 182       Хэсэг 183       Хэсэг 184      Хэсэг 185

Хэсэг 186      Хэсэг 187       Хэсэг 188       Хэсэг 189      Хэсэг 190

Хэсэг 191      Хэсэг 192       Хэсэг 193       Хэсэг 194      Хэсэг 195

Хэсэг 196      Хэсэг 197       Хэсэг 198       Хэсэг 199     Хэсэг 200

 


Хэсэг 201 – 300 

Хэсэг 201       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 206       Хэсэг 207      Хэсэг 208       Хэсэг 209       Хэсэг 210

Хэсэг 211       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 216       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 221       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 226       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 231       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 236       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 241       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 246       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 251       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 256       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 261       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 266       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 271       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 276       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 281       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 286       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 291       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 205

Хэсэг 296       Хэсэг 202      Хэсэг 203       Хэсэг 204       Хэсэг 300

 

Сурталчилгаа