Хуйларч буй луу [Ном 1, Хэсэг 1]

Хятадын алдарт цахим зохиол Хуйларч буй луу зохиолын анхны хэсэг.
Уншигчидаа тухлан сууж, урт бөгөөд гайхалтай энэ замналдаа суудлын бүсээ чангалахыг зөвлөж байна.

Орчуулсан : Д.Цэлмэг
Хянасан : Д.Цэлмэг

Левиафан.